Blog

Why is choosing the right software house in the online business so important? To a large degree, it is the software vendor that determines the success of the entire company. Creating a customer-friendly space and meeting the expectations is very significant, for example, in the case of online commerce by the e-commerce software house. If you choose software to create your own digital product, you will need to specify your preferences. Then do a good market analysis and compare the results with your requirements. There are many different offers from a number of software companies that promote your portfolio. However, this does not mean that they are right for your product. That's why it's worth creating a list of requirements for your preferred software.
how to choose the right software house
  
Read More

Managing a large number of goods for sale is no easy job. The most important thing, however, is that it takes place in a way that does not lead to sales interruptions. The success of inventory management is directly related to successful trading. Magento meets sales representatives and provides the appropriate inventory management tools to satisfy both the seller and their customer.

10 money-saving stock management techniques for e-commerce

Read More

What is content marketing? It is primarily a powerful tool that especially in the B2B industry has a large impact on achieving substantial profits, and when it does not take care of it, it may turn out that the company has failed.

content marketing for b2b

Read More

Czym jest Content marketing? To przede wszystkim potężne narzędzie, które szczególnie w branży B2B ma duży wpływ na osiąganie pokaźnych zysków, a gdy się o niego nie zadba, może okazać się, że firma poniosła fiasko.

content marketing dla b2b

Read More

The PIM (Product Information Management) system is a tool that should stay at the highest level and adapt to your needs at the same time. The range of choices among products on the market that can take care of your product information is wide. The question is: what should you look for? What should you pay attention at and what features to consider when choosing a PIM system? Which of them will not only meet the market requirements but also adapt to your future needs? What should you choose to make your team benefit from it? In this article you can find out the answers to the questions stated above.

choosing a PIM system

Read More

PIM (Product Information Management) means enterprise product information management. It is a business and information technology model designed to effectively manage information about products in the assortment. The PIM system is eagerly used in e-commerce activities because it significantly facilitates online store operation and creates positive customer experience in contact with the company’s operations.

The main goal of PIM is to distribute product information to all channels supported by the company, e.g. e-commerce websites, mobile applications as well as printed materials. Thanks to this solution, you gain more control over running your business.

akeneo an exceptional product information management system

Read More

PIM, czyli z języka angielskiego Product Information Management oznacza zarządzanie informacją produktową przedsiębiorstwa. To model biznesowy i technologiczny zaprojektowanym, by w efektywny sposób zarządzać informacją o posiadanych w asortymencie produktach. System PIM chętnie wykorzystuje się w działalności e-commerce, ponieważ znacząco ułatwia obsługę sklepu online oraz kreuje pozytywne doświadczenia klientów w styczności z działalnością firmy.

akeneo system zarządzania informacją produktową

Read More

Tags:

Product Information Management (PIM), a system for product information management, is eagerly used especially in e-commerce and is a tool that definitely enriches every business. It doesn’t only help in managing the product information but also helps in building a positive image of the company in the eyes of customers. Thanks to complete data, interesting and comprehensive descriptions, users are satisfied with the contact with the store. This approach to the data administration allows to establish an emotional connection with users. And yet you can not create a positive User Experience without good product experience, which undoubtedly consists of valuable information about the assortment of the store.

Benefits of using PIM system

The effectiveness guaranteed by PIM refers to your certainty that the information contained in all sales is consistent, current, useful for users and personalized. The PIM information allows you to create extremely positive experiences in contact with the product. This is just one of many benefits that PIM brings to your business. What else can you gain by using it? Check out the most important benefits which the Product Information Management offers.

Read More

Before you consider different products that implement Product Information Management on multiple channels, you need to know if you need omnichannel at all. Accessibility across multiple channels gives you the ability to access a previously inaccessible customer and boost your company's reputation, but most of all, it has to pay off. What decision do you make if you have many different goals or product groups?

pim akeneo

Read More

Zanim zaczniesz rozważać różne produkty wdrażające Product Information Management na wielu kanałach, musisz wiedzieć, czy omnichannel w ogóle jest Ci potrzebny. Dostępność z poziomu wielu kanałów może dać Ci możliwość dostępu do klienta wcześniej nieosiągalnego i zwiększyć prestiż firmy, ale przede wszystkim musi się opłacać. Jaką decyzję podjąć, jeśli posiadasz wiele różnych miejsc docelowych lub wiele różnych zestawów produktów?

pim akeneo

Read More

Tags:

If you operate an online store, you are certainly counting on the fact that in addition to all its advantages, there are also some imperfections. E-commerce implementations involve integrations that run differently. Because of the complexity of working with customers, including deliveries, orders, products, and descriptions, integration between systems is inevitable.

Magento 2

Read More

Prowadząc sklep internetowy, z pewnością liczysz się z tym, że wraz ze wszystkimi jego zaletami, idą również pewne niedoskonałości. Wdrożenia e-commerce wiążą się z integracjami, a te przebiegają różnie. Ze względu na złożoność współpracy z klientami, na którą składają się między innymi dostawy, zamówienia, produkty i opisy, nieuniknione są integracje między systemami.

Magento 2

Read More

Tags:

What is PIM? What should you see about him? How does it work and what benefits can it bring to your business? Review the answers to the questions above to make your business more efficient.

pim

Read More

Czym jest PIM? Co powinieneś o nim widzieć? Jak działa i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie? Sprawdź odpowiedzi na powyższe pytania, aby w bardziej wydajny sposób zarządzać swoim biznesem.

pim

Read More

Tags:

LinkedIn is correlated with a social platform where you can present yourself from your professional side. Enables you to create a virtual resume and briefing information about yourself. LinkedIn gives you the opportunity to make business contacts, find people to work with or find employment with. It works great in B2B collaboration. Thanks to this service, you can show yourself at your best. In addition to the content you write about yourself, photos and graphics affect the positive perception of your profile.

current dimensions of graphics on Linkedin 2019

Read More

Tags:

In modern e-commerce, customers prefer brands that offer unique and consistent experiences regardless of the device they use their services on and attach more importance to them. This means that it does not matter if you choose a smartphone or a desktop computer because the experience you get when using the online store is the same. This is important because, if you follow the customer's buying process closely, you will find that he often uses different devices before making the final purchase decision.

headless

Read More

Zarządzanie transferem plików z systemu do systemu we współpracy z zewnętrznymi partnerami to dla dużych firm stała praktyka. Potocznie nazywa się to transferem B2B. Widocznym trendem wśród menadżerów i prezesów firm jest teraz centralizowanie wysiłków działów IT wokół konkretnych platform. Działy te starają się znaleźć sposób, aby kumulować wszystkie transfery plików B2B w jednym miejscu. Tak, by móc zwiększyć nad nimi kontrolę.

API_B2B

Read More

The management of file transfers from a system to the system in collaboration with external partners is a common practice for large enterprises. This is commonly referred to as B2B transmission. A visible trend among corporate executives and company presidents is centralizing the efforts of IT departments on specific platforms. These departments are trying to find a way to consolidate all B2B file transfers into one place. In order to be able to increase control over them.

API_B2B

Read More

Tags:

Growing customer expectations, the rapid development of the e-commerce market, constant monitoring of competition trends, presence in different communication channels and building the commitment of the recipients. All this means that if you want to stabilize your business and make it more efficient the latest technologies and news in the online distribution industry must be familiar to you.

Read More

Tags:

An incorrectly designed online store that does not consider the user's needs is one of the most common reasons for a low conversion rate. These needs mostly regard usability and easy, intuitive website. All that is User Experience or UX. How to make UX better on your online store? Below you will find 8 tips that will inspire you and show you how to increase the sales.

ux

Read More

Tags: