Blog

How has trade developed over the past few years? Most people do not use cash nowadays, which is why the vendors have purchased credit card terminals. Stores compete with creative advertisements, promotions, and unique offers. However, the biggest revolution concerns the place of trade. More and more stores need a website to be noticed on the market in the first place. Similarly, as many entrepreneurs take their first steps, invest only in e-commerce, instead of opening a traditional store.

wskazowki

Read More

Popularność platform B2B z roku na rok rośnie coraz bardziej. Firmy przeprowadzające transakcje z innymi przedsiębiorstwami szukają rozwiązań zautomatyzowanych i opartych na stronach www. Wszystko to po to, aby pracować wydajniej i z mniejszym nakładem kosztów, a także, by powiększać pulę zadowolonych klientów.

Read More

The popularity of B2B platforms is constantly growing. Companies that deal with other businesses are searching for automated solutions based on websites. All this is to make their work more efficient, less expensive and to expand the group of satisfied customers.

Read More

Tags:

The year 2018 confirmed that mobile devices are mostly used for online purchases. According to the Adobe Analytics Holiday 2018 report, as much as 30 percent of network traffic generated by mobile devices was associated with online shopping. Nonetheless, many sellers still have a problem with encouraging their clients to make purchases online. Is there a remedy for it?
Pwa
Read More

Tags:

Dlaczego kooperacja pomiędzy firmami różni się od współpracy z klientem indywidualnym? Transakcje sklepów B2B często wymagają bardziej skomplikowanych rozwiązań biznesowych niż w przypadku relacji B2C. Wykorzystywane platformy e-commerce muszą być odpowiednio przygotowane do przyjmowania złożonych zamówień, dbania o komfort użytkowania strony (User Experience), do obsługi rachunkowości, fakturowania i przechowywania danych. Czasem platformy B2B integruje się z systemami innych podmiotów, w tym dostawców i partnerów logistycznych. Pozwala to na efektywne zarządzanie zakupami, magazynowaniem i dystrybucją asortymentu.

Magento

Read More

Why does cooperation between companies differ from cooperation with an individual client? B2B store transactions often require a more elaborate business solution than in the case of B2C. The e-commerce platforms adopted must be appropriately prepared to accept complex orders, care for user experience, accounting, invoicing and data storage. Sometimes B2B platforms unite with the systems of other entities, including suppliers and logistics partners. This allows for effective management of the purchase, storage, and distribution of the assortment.

Magento 

Read More

Tags:

The Chamber Of Electronic Economy represents and supports the interests of companies related to the electronic economy market in Poland. Joining the Chamber is a natural step on the way to company development and willingness to participate in the most important decisions regarding the Polish e-commerce market.

Global4Net członkiem Izby Gospodarki Elektornicznej

Read More

Tags:

There is a lot of energy in the Global4Net team after the holiday break and we are definitely ready for New Year's challenges, but let's stop for a minute to see what has happened in the company throughout 2018. We'd like to invite you to read this short summary.

Read More

Today, Magento officially announced the release of Magento 2.3. The decision is quite unexpected because the original date of the release of the stable version in October at Magento Live Barcelona was determined for the first quarter of 2019. Many companies have been waiting for the official release of version 2.3 to migrate shops from version 1.9 because of the significant change planned in the system's architecture. Is it a good idea to implement the new version 2.3?

Read More

Tags:

In October, Magento Live Barcelona hosted the largest Magento event in Europe and the representatives of Global4Net had the pleasure to be there. Numerous interesting presentations were performed. However, the most exciting topic was the release of the new version of Magento 2.3. It should be noted that this will be the first new version of the system since the acquisition of Magento by Adobe. So what can you expect from the new version?

Magento 2.3

Read More

W przeciągu pół roku przestępcy umieścili szkodliwe skrypty na ponad 7 tysiącach sklepów opartych o silnik Magento. W wyniku tego procederu hakerzy kradli dane kart płatniczych klientów, zyskując dostęp do pieniędzy na kontach bankowych.

Read More

Tags:

Within half a year, criminals placed malicious scripts in over 7,000 stores based on the Magento engine. As a result of this practice, hackers stole customers’ credit card data, gaining access to their bank accounts.

Read More

Tags:

Magento oficjalnie ogłosiło datę zakończenia wsparcia dla Magento 1. Mając na uwadze, iż wiele firm aktywnie korzystało z Magento w wersji 1 oficjalne wsparcie Magento było systematycznie przedłużane, ostatecznie jednak firma zdecydowała się na podanie do publicznej wiadomości oficjalnej daty zakończenia wsparcia.

Read More

Tags:

Magento officially announced the end date of support for Magento 1. Bearing in mind that many companies actively used Magento version 1, the official Magento support was systematically prolonged, but ultimately the company decided to publish the official end date of the support.

Read More

Tags:

SAP is software for enterprises designed to manage such aspects of e-commerce as various business operations and relationships between companies and clients. Although SAP systems are most often used by large companies, there are software solutions designed for small enterprises as well. There are of course appropriate extensions that simplify the integration of Magento 2 SAP.

Read More

SAP to oprogramowanie dla przedsiębiorstw zaprojektowane do zarządzania takimi aspektami e-commerce, jak różne operacje biznesowe i relacje między firmą a klientami. Chociaż systemy SAP są najczęściej używane przez duże firmy, istnieją rozwiązania programowe przeznaczone dla małych przedsiębiorstw. Są oczywiście odpowiednie rozszerzenia, które upraszczają integrację Magento 2 SAP.

Read More

Tags:

Istnieje szansa że Twój sklep Magento nie jest jeszcze gotowy na RODO, jeżeli nadal nie jesteś pewien jak podejść do tego problemu trafiłeś we właściwe miejsce. W tym poście porównamy dwa solidne rozszerzenia pozwalające na wdrożenie RODO a w zasadzie bardziej ogólnie GDPR w Magento stworzone przez Amasty oraz Aheadworks.

Read More

Tags:

There is a chance that your Magento store is not yet ready for GDPR, if you are still not sure how to approach this problem, you've come to the right place. In this post, we compare the two robust extensions that allow the implementation of the GDPR in Magento created by Amasty and Aheadworks.

Read More

The Internet of Things is a concept that has been established for several years in the consciousness of B2C stores. Even the use of beacons allows you to generate a unique shopping experience, such as illuminated shelves to locate the item you are looking for in a stationary store. Offline is increasingly connected to online, and the Internet of Things (IoT) supports this phenomenon. The B2B sector is also increasingly looking at the Internet of Things.

Read More

Internet rzeczy jest pojęciem które zadomowiło się już od kilku ładnych lat w świadomości sklepów B2C. Użycie choćby beaconów pozwala na generowanie niepowtarzalnych odczuć zakupowych jak choćby podświetlane półki pozwalające zlokalizować szukany przedmiot w sklepie stacjonarnym. Offline coraz częściej łączy się z online, a Internet rzeczy (IoT) wspomaga to zjawisko. Coraz częściej na Internet of Things spogląda również sektor B2B.

Read More