magento

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Magento Association

In 2018, the Task Force belonging to Magento chose a task to be carried out. The Magento community voice was heard and the Magento Association was created. This was done in cooperation and in consultation with many members of the community and stakeholders. From now on, the goal of this organization will be to create an independent nonprofit community in an organized manner. It will deal with education, networking and general support for the Magento society. These are the things that the creators of Magento have dealt with so far, but have now created an additional staffing structure.

Magento Association

Read More

Tags:

Prowadząc sklep internetowy, z pewnością liczysz się z tym, że wraz ze wszystkimi jego zaletami, idą również pewne niedoskonałości. Wdrożenia e-commerce wiążą się z integracjami, a te przebiegają różnie. Ze względu na złożoność współpracy z klientami, na którą składają się między innymi dostawy, zamówienia, produkty i opisy, nieuniknione są integracje między systemami.

Magento 2

Read More

Tags:

The year 2018 confirmed that mobile devices are mostly used for online purchases. According to the Adobe Analytics Holiday 2018 report, as much as 30 percent of network traffic generated by mobile devices was associated with online shopping. Nonetheless, many sellers still have a problem with encouraging their clients to make purchases online. Is there a remedy for it?
Pwa
Read More

Tags:

Why does cooperation between companies differ from cooperation with an individual client? B2B store transactions often require a more elaborate business solution than in the case of B2C. The e-commerce platforms adopted must be appropriately prepared to accept complex orders, care for user experience, accounting, invoicing and data storage. Sometimes B2B platforms unite with the systems of other entities, including suppliers and logistics partners. This allows for effective management of the purchase, storage, and distribution of the assortment.

Magento 

Read More

Tags:

Today, Magento officially announced the release of Magento 2.3. The decision is quite unexpected because the original date of the release of the stable version in October at Magento Live Barcelona was determined for the first quarter of 2019. Many companies have been waiting for the official release of version 2.3 to migrate shops from version 1.9 because of the significant change planned in the system's architecture. Is it a good idea to implement the new version 2.3?

Read More

Tags:

In October, Magento Live Barcelona hosted the largest Magento event in Europe and the representatives of Global4Net had the pleasure to be there. Numerous interesting presentations were performed. However, the most exciting topic was the release of the new version of Magento 2.3. It should be noted that this will be the first new version of the system since the acquisition of Magento by Adobe. So what can you expect from the new version?

Magento 2.3

Read More

W przeciągu pół roku przestępcy umieścili szkodliwe skrypty na ponad 7 tysiącach sklepów opartych o silnik Magento. W wyniku tego procederu hakerzy kradli dane kart płatniczych klientów, zyskując dostęp do pieniędzy na kontach bankowych.

Read More

Tags:

Within half a year, criminals placed malicious scripts in over 7,000 stores based on the Magento engine. As a result of this practice, hackers stole customers’ credit card data, gaining access to their bank accounts.

Read More

Tags:

Magento oficjalnie ogłosiło datę zakończenia wsparcia dla Magento 1. Mając na uwadze, iż wiele firm aktywnie korzystało z Magento w wersji 1 oficjalne wsparcie Magento było systematycznie przedłużane, ostatecznie jednak firma zdecydowała się na podanie do publicznej wiadomości oficjalnej daty zakończenia wsparcia.

Read More

Tags:

Magento officially announced the end date of support for Magento 1. Bearing in mind that many companies actively used Magento version 1, the official Magento support was systematically prolonged, but ultimately the company decided to publish the official end date of the support.

Read More

Tags:

SAP is software for enterprises designed to manage such aspects of e-commerce as various business operations and relationships between companies and clients. Although SAP systems are most often used by large companies, there are software solutions designed for small enterprises as well. There are of course appropriate extensions that simplify the integration of Magento 2 SAP.

Read More

SAP to oprogramowanie dla przedsiębiorstw zaprojektowane do zarządzania takimi aspektami e-commerce, jak różne operacje biznesowe i relacje między firmą a klientami. Chociaż systemy SAP są najczęściej używane przez duże firmy, istnieją rozwiązania programowe przeznaczone dla małych przedsiębiorstw. Są oczywiście odpowiednie rozszerzenia, które upraszczają integrację Magento 2 SAP.

Read More

Tags:

Istnieje szansa że Twój sklep Magento nie jest jeszcze gotowy na RODO, jeżeli nadal nie jesteś pewien jak podejść do tego problemu trafiłeś we właściwe miejsce. W tym poście porównamy dwa solidne rozszerzenia pozwalające na wdrożenie RODO a w zasadzie bardziej ogólnie GDPR w Magento stworzone przez Amasty oraz Aheadworks.

Read More

Tags:

Jedna z najlepszych platform e-commerce Magento postawiło na silne zwiększenie swojej obecności w sprzedaży B2B. Wraz z wydaniem wersji 2.2 platforma ma ułatwić ma ułatwić cyfrowe przejście producentom i dystrybutorom, upraszczając często skomplikowane reguły biznesowe i transakcje oraz integracje z zewnętrznymi systemami ERP.

Read More

One of the best e-commerce platforms - Magento decided to immensely enlarge its presence within B2B sales. Along with the new version 2.2 the platform is going to make the digital transition easier for producers and distributors, often covering complicated business rules and transactions and integrations with external ERP systems.

Read More

Tags:

Customer expectations are constantly growing, regardless of the industry in which the company operates. B2B companies must undergo digital transformation to stay on the market. If you do not offer a better web interface, mobile or conversational, your customers will look for a provider who does.

Trzy piorytety w mobilnej strategii B2B

Read More

Tags:

Magento mimo iż mocno rozpowszechnione, wciąż pozostaje jedną z bardziej skomplikowanych platform do wdrożenia. W związku z powyższym jego wdrożenie powinno zostać należycie zaplanowane, a następnie przeprowadzone, tak aby sam proces przeszedł możliwie bezproblemowo. Typowe wdrożenie Magento można podzielić na kilka typowych etapów.

Proces Wdrożenia Magento

Read More

Tags:

Even though Magento is very popular and used widely, it still is one of the most complicated platforms to implement. Therefore, its implementation should be properly planned and carried out accordingly, in a way that the process will go smoothly and with no problems. Typical Magento implementation can be divided into a few stages.

Proces Wdrożenia Magento

Read More

Tags:

The new Google reCAPTCHA service and the two-step authentication function (2FA) are now available in Magento. Magento has added the functionality of reCAPTCHA and 2FA to all versions of Magento 2.1 and higher. ReCAPTCHA and 2FA authentication modules provide increased security to protect the Magento store by reducing unauthorized access and significantly reducing spam.

Nowa Recaptcha Google

Read More

Tags:

Nowa usługa Google reCAPTCHA i dwuetapowa funkcja uwierzytelniania (2FA) od teraz jest dostępna w Magento. Magento dodało funkcjonalność reCAPTCHA i 2FA do wszystkich wersji Magento 2.1 i wyższych. Moduły uwierzytelniania reCAPTCHA i 2FA zapewniają zwiększone bezpieczeństwo w celu ochrony sklepu Magento poprzez ograniczenie nieautoryzowanego dostępu i znaczną redukcję spamu.

Nowa Recaptcha Google

Read More

Tags:

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3