Global4Net took over the technical care of Bittersweet

Bittersweet Patis is a quickly developing fashion brand working internationally. Global4Net overtook the technical support of the online store. Our responsibilities include maintaining, ongoing care and implementation of new solutions.
bittersweet
As part of the implementation in just 2 weeks, Global4Net restored the functionality of the service, making it possible to publish online. In the next steps, we plan a fundamental modernization of the service as part of the ongoing tests of the service conversion.
W kolejnych krokach szata serwisu zostanie gruntownie zmodernizowana oraz przeprowadzimy optymalizację wydajności serwisu. Zespół Bittersweet okazał się bardzo otwarty na innowacje, w związku z powyższym wdrożone zostały również dodatkowe prace jak integracje serwisu z oprogramowaniem marketingu automation oraz opracowanie planów scoringowania klientów oraz zaplanowanie ścieżki lead nurturingu, tak aby zminimalizować ewentualny proces utraty potencjalnych leadów sprzedażowych.
Next steps include a thorough modernization of the graphics and optimization of the performance of the service. The Bittersweet Team turned out to be very open for innovations and therefore, we also implemented additional works like service website integration with marketing automation software and development of client scoring plans as well as planning of the lead nurturing path to minimize the potential loss of possible sales leads.

Contact us

Do you have any questions?

Write to us

The field is incorrectly filled.
The field is incorrectly filled.
The field is incorrectly filled.
The field is incorrectly filled.
Consent is necessary.

PDF, DOC, DOCX, JPG or PNG (max 5MB)

Failed to send your message. Please try later or contact administrator by other way.
Andrzej Szylar

Andrzej Szylar

Chief Executive Officer

Dariusz Kobza

Dariusz Kobza

PR & Marketing Manager

Magdalena Paczynska

Magdalena Paczyńska

HR Business Partner