W przypadku kiedy domyślne statusy zamówień nie są wystarczające dla naszego sklepu w Magento mamy możliwość konfiguracji własnych statusów zamówień. W tym celu należy przejść do zakładki System -> Statusy zamówień.

 

Celem utworzenia nowego statusu klikamy na przycisk Utwórz nowy status, następnie wpisujemy kod oraz nazwę (etykietę statusu). Aby możliwe było używanie naszego nowego statusu musi on zostać przypisany do odpowiedniego stanu, w ramach którego będzie mógł być używany.

W tym celu klikamy przycisk Przypisz status do stanu i wybieramy odpowiednie pozycje w polach typu select (status zamówienia oraz stan zamówienia).

Po zakończeniu powyższej operacji możemy już korzystać z naszego nowo utworzonego statusu. W tym celu przechodzimy do danego zamówienia i w polu Historia komentarzy mamy możliwość zmiany statusu oraz dodania odpowiedniego komentarza.

W przypadku, gdy zaznaczymy opcję powiadom klienta na email zostanie również wysłany systemowy mail z informacją iż status zamówienia uległ zmianie i komentarzem dodanym przez administratora. Należy pamiętać iż dodatkowych statusów możemy używać wyłącznie w ramach danego stanu zamówienia do którego zostały przydzielone, tzn. jeżeli status przydzielimy do stanu Nowe wówczas nowe statusu możemy użyć przy nowo złożonych zmówieniach.