Istnieją dwie zasadnicze metody wyłączania bloków w Magento za pomocą plików XML. Po skopiowaniu interesującego nas pliku XML z base do naszego layoutu możemy po prostu usunąć lub zakomentować blok, który chcemy wyłączyć. Bardziej właściwą do zastosowania, a zarazem pozwalającą utrzymać większy porządek jest metoda druga, polegająca na utwrzeniu w folderze z plikami XML app/design/frontend/twój_folder_szablonów/twój_szablon/layout osobnego pliku local.xml W takim przypadku wszystkie wprowadzane przez nas zmiany będą znajdowały się w jednym miejscu.

 

Za pomocą odwołania do default możemy nadpisać zmiany bloku dla wszystkich stron Magento.

<?xml version="1.0" ?>
<layout>
  <default>
   <!-- W tym miejscu nadpisujemy wybrany blok Magento -->
  </default>
</layout>

 W zależności od tego co chcemy wyłączyć możemy skorzystać z niektórych z ponizszych linii kodu:

<default>
  <remove name="left.permanent.callout" /> <!--baner pies-->
  <remove name="right.permanent.callout" /> <!--baner back to school-->
  <remove name="catalog.compare.sidebar" /> <!--porównanie produktów-->
  <remove name="paypal.partner.right.logo" /> <!--logo paypal-->
  <remove name="cart_sidebar" /> <!--koszyk-->
  <remove name="left.reports.product.viewed" /> <!--ostatnio oglądane produkty - lewa-->
  <remove name="right.reports.product.viewed" /> <!--ostatnio oglądane produkty - prawa-->
  <remove name="right.reports.product.compared" /> <!--porówanie produktów-->
</default>

 Powyższa lista jest tylko wzorem i może zostać dowolnie zmodyfikowana, w zależności od tego co chcemy uzyskać. W odpowiednim pliku layoutu należy odnaleźć nazwę bloku, następnie poprzez jej wykorzystanie w pliku local.xml możemy usunąć interesujący nas blok. Jak widać na powyższym przykładzie niektóre elementy możemy usunąć z wybranej kolumny sklepu Magento, pozostawiając zarazem działający blok w innym miejscu.