Kontynuując rozwój oraz zwiększając skuteczność platformy zespół wdrożeniowy Magento udostępnił wsparcie dla wersji PHP 5.4. Przeniesienie na wyższą wersję PHP niesie za sobą wiele zalet od lepszej wydajności po bardziej efektywne wykorzystanie pamięci, dostęp do aktualizacji oraz poprawę bezpieczeństwa aplikacji.

Na stronie Magento udostępnione zostały patche dla starszej wersji systemu Magento Enterprise Edition 1.11.0.0 oraz późniejszych i Magento Community Edition 1.6.0.0 i późniejszych wydań. Wsparcie dla PHP 5.4 będzie również wbudowane w nowych wersjach systemu. Więcej informacji na temat stosowania patchy dostępnych jest w bazie wiedzy na stronach Magento. Jeżeli Państwa serwer nie umożliwia upgradu wersji Magento do wersji 5.4 sugeruję się aktualizację do jak najnowszej wersji 5.3 zawierającej odpowiednie poprawki zabezpieczeń.